Xilak IT-konsult AB bedriver konsultverksamhet med inriktning på att lösa uppgifter inom området webbportaler och dokumenthantering. Till exempel lösningar med Microsofts SharePoint

Kontaktuppgifter:
Xilak IT-konsult AB
c/o Carl-Johan Bergström
Hamngatan 17 B
172 66 Sundbyberg

08-7611961 070-2482437

Org.nr. 556721-3391

Carl-Johan "Kalix" Bergström har civilingenjörsexamen i elektroteknik från Chalmers och 30+ års erfarenhet av IT-branschen inom områden e-learning, dokumenthantering och webbportaler. Han har tidigare varit anställd på Digital, Compaq och Hewlett-Packard och på senare tid varit djupt engagerad i utvecklingsprojekt med webbportaler på .NET plattformen.
På fritiden är han styrelseledamot i Chalmersska ingenjörsföreningens stockholmsavdelning och ägnar sig även åt segling i en Rival 22 som finns på Askrike segelsällskap